Avaleht

Autokool S&S Drive asutati 2008. aastal ning OÜ-le S & S DRIVE on Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt väljastatud tegevusluba mootorsõidukijuhtide koolitamiseks B-kategoorias. Alus: ministri 9.06.2014 käskkiri nr 257.
Meie autokooli instruktor on kogenud õpetaja ning sihikindlad meister, kes tunneb väga hästi algajate autojuhtide psühholoogiat. Teie sõiduõpetaja aitab Teil end juhina enesekindlalt ning igas liiklussituatsioonis mugavalt ja turvaliselt tunda. Autokoolis saate selgeks kõik vajalikud nipid, kuidas erinevates liiklusolukordades ohutult ja õigesti käituda.
Teooriatunde korraldatakse kaks korda nädalas kogenud õpetajate juhtimisel kaasaegsetes klassiruumides. Näitlikud vahendid ja individuaalõppe materjalid on abiks liiklusreeglite omandamisel.
Samuti pakutakse õppuritele esmaabi osutamise kursust, mille lõpetamisel väljastatakse vastav tunnistus.
Autojuhtimise individuaaltunde korraldatakse õppuritele sobival ajal. Nendes tundides õpitakse autojuhtimise aluseid kogenud sõiduõpetaja kontrolli all järgmiste harjutustega: “uss”, estakaad, sirgjooneline sõitmine tagurpidi käiguga, parkimine – ning otse loomulikult õpitakse auto juhtimist linnatingimustes.

Autojuhiloa saamine on esimene samm teel keerulisse kuid põnevasse autojuhtimise maailma! Autojuhtimise meisterlikkuses – nii nagu elus endas – pole täiuslikkuse piire.

 

Recent Posts