Avaleht

Autokool S&S Drive
asutati 2008. aastal ning samal aastal andis Teadus-ja Haridusministeerium välja koolitusloa.

Kõik meie autokooli instruktorid on kogenud õpetajad ning sihikindlad meistrid, kes tunnevad väga hästi algajate autojuhtide psühholoogiat. Teie sõiduõpetaja aitab Teil end juhina enesekindlalt ning igas liiklussituatsioonis mugavalt ja turvaliselt tunda. Autokoolis saate selgeks kõik vajalikud nipid, kuidas erinevates liiklusolukordades ohutult ja õigesti käituda.

Autojuhiloa saamine on esimene samm teel keerulisse kuid põnevasse autojuhtimise maailma! Autojuhtimise meisterlikkuses – nii nagu elus endas – pole täiuslikkuse piire.


Наша школа была создана в 2008 году.
Преподаватели, работающие в нашей автошколе, имеют большой опыт в этом профиле 20 лет и более.
У нас опыт и знания!
Теоретические занятия проводятся в специально оборудованном классе, практические обучение проводятся в удобное для Вас время.
Наши преподаватели постоянно совершенствуют методику обучения, приводя ее в соответствие с Европейскими стандартами.
Мы предлагаем Вам квалитетное обучение и будем рады видеть Вас в нашей школе!
С удовольствием передадим свой опыт, Вам!

Recent Posts